Історія

Починаючи з 1990-х років фахівці Київського державного інституту фізичної культури (з 1998 р. – Національного університету фізичного виховання та спорту України) активно і плідно працюють у сфері олімпійського спорту.

У 1993 р. було створено кафедру олімпійського спорту, а в навчальний план введено дисципліну «Олімпійський спорт».

У 1993 р. на базі кафедри було відкрито Центр олімпійських досліджень та олімпійської освіти, який у 2013 р. отримав статус міжнародного.

Активна і багаторічна освітня, наукова та міжнародна діяльність цих структур, високо оцінена міжнародним спортивним співтовариством, привела до відкриття на їх базі Навчально-наукового олімпійського інституту.

 

Основні події

1992 р.  – зустріч професора В. М. Платонова і С. І. Гуськова з президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем і керівником Міжнародного центру олімпійських досліджень доктором Карлом Вендлом для обговорення перспектив розвитку освітньої та наукової діяльності у сфері олімпійського спорту та співпраці з Міжнародним олімпійським комітетом.

1993 р. – проведення у м. Києві І Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», ініційованого Національним університетом фізичного виховання і спорту України та підтриманого Міжнародним олімпійським комітетом. У конгресі взяли участь 200 фахівців з 21 країни.

1993 р. – створення олімпійського музею Національного університету фізичного виховання і спорту України.

1993 р. – формування фонду олімпійської бібліотеки Національного університету фізичного виховання і спорту України.

1994 р. – заснування видавництва «Олімпійська література».

1994 р. – створення міжнародного науково-теоретичного часопису «Наука в олімпійському спорті».

1994 р. – видання першого у світі підручника «Олімпійський спорт» для вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

1994 р. – презентація підручника «Олімпійський спорт» на ювілейному олімпійському конгресі століття, організована президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем за участю президента НОК України В. Ф. Борзова та видатних діячів міжнародної олімпійської спільноти.

1995 р. – запрошення професора В. М. Платонова для читання Крокерівської лекції, яка щорічно проводиться в Університеті Західного Онтаріо (Канада).

1997 р. – проведення в м. Києві ІІ Міжнародного наукового Конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» під патронатом Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародної ради зі спортивної науки. У конгресі взяли участь 500 науковців і практиків із 63 країн світу.

1997 р. – початок підготовки фахівців вищої кваліфікації – кандидатів наук і докторів наук за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт» згідно з наказом Вищої атестаційної комісії України від 13 березня 1997 р. № 86.

1999 р. – присудження професору В. М. Платонову Державної премії України в галузі науки і техніки за підручники «Олімпійський спорт» і «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті».

2000 р. – проведення у м. Києві ІV Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», приуроченого до 70-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України. У конгресі взяли участь 400 провідних науковців та інших фахівців з 40 країн світу.

2000 р. – присвоєння професору М. М. Булатовій Державної премії в галузі науки і техніки за розробку проблеми гіпоксії колективом фахівців видатної школи академіка М. М. Сиротиніна.

2000 р. – нагородження професора В. М. Платонова найвищою нагородою Міжнародного олімпійського комітету – Олімпійським орденом – за опублікування ряду фундаментальних праць, видатний внесок у розвиток науки у сфері олімпійського спорту, що значно перевищує за своїми масштабами досягнення окремої країни – України і є значущим для всього світового спортивного руху, і діяльність в ім’я олімпійської освіти.

2000 р. – започаткування щорічного проведення Всеукраїнських олімпіад з іноземних мов «Студент та олімпійський спорт» серед студентської молоді спеціалізованих вищих навчальних закладів України під патронатом Національного олімпійського комітету України й Олімпійської Академії України.

2001 р. – участь у заснуванні Міжнародної асоціації університетів фізичного виховання і спорту. Обрання президентом професора В. М. Платонова.

2002 р. – відкриття магістратури «Олімпійський спорт».

2002 р. – започаткування щорічного проведення Міжнародних наукових конференцій «Актуальні проблеми спортивної медицини».

2004 р. – створення лабораторії олімпійської освіти в Науково-дослідному інституті Національного університету фізичного виховання і спорту України.

2005–2010 рр. – проведення наукових досліджень з теми «Олімпійська освіта у загальноосвітніх навчальних закладах України» (грант Міністерства освіти і науки України).

2005 р. – видання «Енциклопедії олімпійського спорту» за підтримки Міжнародного олімпійського комітету і презентація в Центрі олімпійських досліджень у Лозанні (Швейцарія).

2005 р. – проведення у м. Києві ІХ Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», у якому взяли участь 493 учасники з 55 країн Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії.

2006 р. – візит восьмого президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге до Національного університету фізичного виховання і спорту України.

2007 р. – започаткування проведення щорічних Міжнародних конференцій «Молодь та олімпійський рух».

2008 р. – проведення Всеукраїнської конференції «Олексій Бутовський – провісник олімпійського руху сучасності» у рамках святкування 170-річчя від дня народження просвітителя, педагога і громадського діяча, члена першого складу Міжнародного олімпійського комітету, генерала О. Д. Бутовського за участю нащадків генерала, членів Міжнародного олімпійського комітету та олімпійського співтовариства.

2009 р. – видання фундаментальних праць: підручника «Олімпійський спорт» у 2 томах (під редакцією В. М. Платонова) та «Енциклопедії олімпійського спорту в запитаннях і відповідях» (українською та англійською мовами) (автор М. М. Булатова), презентація яких відбулася на ХІІІ Олімпійському конгресі в Копенгагені (Данія). Відзначення нагородою Жака Рогге Національного олімпійського комітету України за створення і видання цих книг.

2009 р. – створення Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської освіти, яка успішно працює і сьогодні, об’єднуючи 286 закладів загальної середньої освіти України.

2009 р. – видання чотиритомного зібрання творів генерала О. Д. Бутовського за підтримки Міжнародного олімпійського комітету.

2010 р. – проведення у Києві ХІV Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», у якому взяли участь більше ніж 700 науковців і фахівців у галузі спорту та фізичної культури з понад 50 країн Європи, Азії, Америки й Африки.

2010 р. – візит президента Міжнародної олімпійської академії Ісідороса Кувелоса до Національного університету фізичного виховання і спорту України.

2010 р. – відзначення професора М. М. Булатової медаллю П’єра де Кубертена – найвищою нагородою МОК у галузі освіти.

2011 р. – проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Тренувальні та змагальні навантаження в сучасному спорті», присвяченої 100-річному ювілею з дня народження видатного тренера і вченого у сфері спортивного тренування професора І. В. Вржесневського.

2011–2016 рр. – проведення наукових досліджень за темою «Історичні, організаційно-правові та методичні основи реалізації олімпійської освіти в Україні» (грант Міністерства освіти і науки України).

2012 р. – проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна система спортивної підготовки гімнастів», присвяченої 100-річчю з дня народження видатного тренера О. С. Мишакова за участю його знаменитих учнів Л. С. Латиніної, Б. А. Шахліна, Ю. Є. Титова та олімпійської громадськості.

2012 р. – видання монографії «Культурна спадщина Стародавньої Греції і Олімпійські ігри» (автори М. М. Булатова, С. Н. Бубка), «Олімпійський спорт в суспільстві: історія розвитку і сучасний стан» (автор С. Н. Бубка) і фундаментальне двотомне видання «Олімпійські ігри. 1896–2012» (автори С. Н. Бубка, М. М. Булатова, В. М. Платонов).

2012 р. – проведення Всеукраїнського студентського форуму «Студент і спортивна наука» у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

2012 р. – нагородження професора М. М. Булатової вищими нагородами Міжнародної олімпійської академії «Афіна» і «Золотим знаком» за значний особистий внесок у розвиток олімпійської освіти.

2012 р. – видання Європейськими олімпійськими комітетами підготовленого професором М. М. Булатовою навчального посібника з олімпійської освіти «Your Olympic guidebook», який сім разів був перевиданий і донині слугує посібником під час проведення Європейських Олімпійських фестивалів.

2013 р. – отримання Центром олімпійських досліджень і освіти статусу міжнародного.

2013 р.  – проведення у Національному університеті фізичного виховання і спорту України Міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт: історія і сучасність», присвяченої 100-річчю з дня заснування Київського олімпійського комітету.

2013 р. – візит членів МОК до Міжнародного центру олімпійських досліджень у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

2014 р. – з ініціативи президента НОК України С. Н. Бубки початок реалізації освітнього проєкту «Енциклопедії олімпійських видів спорту» (професором М. М. Булатовою).

2014 р. – відзначення професора М. М. Булатової почесною нагородою Міжнародного товариства олімпійських істориків – плакетою Деметріуса Вікеласа – за значний внесок у діяльність із дослідження історії олімпійського руху.

2014 р. – за участю НОК України, олімпійських чемпіонів, академічних спільнот проведення симпозіуму «Сучасний олімпійський рух: ідеали, цінності і їх реалізація».

2015 р. – відзначення професора М. М. Булатової Почесним трофеєм президента МОК Томаса Баха за значний особистий внесок у розвиток олімпійської освіти і поширення олімпійських цінностей.

2015 р. – візит президента Міжнародного товариства олімпійських істориків (ISOH) Девіда Валечинскі до Міжнародного центру олімпійських досліджень у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

2016 р. – проведення у Національному університеті фізичного виховання і спорту України під патронатом НОК України Міжнародного форуму «Олімпійський спорт: історія і сучасність».

2016 р. – обрання професора М. М. Булатової членом Комісії МОК «Культура і олімпійська спадщина».

2016 р. – візит президента Європейських олімпійських комітетів Янеза Косьянчича, під час якого відбулося обговорення перспектив взаємного співробітництва.

2017–2019 рр. – проведення наукових досліджень за темою «Реалізація національної ідеї становлення громадянина-патріота України через ціннісний потенціал олімпізму» (грант Міністерства освіти і науки України).

2018 р. – обрання професора М. М. Булатової першим віцепрезидентом Асоціації Європейських олімпійських академій.

2019 р. – візит президента Івана де Навасель де Кубертена, троюрідного племінника П’єра де Кубертена, до Міжнародного центру олімпійських досліджень Національного університету фізичного виховання і спорту України.

2019 р. – візит до України керівництва Центру олімпійських досліджень Міжнародного олімпійського комітету  Марії Богнер і Нурії Пуїг, їх участь у роботі Міжнародної конференції «Студенти і олімпійський спорт», ознайомлення з діяльністю Міжнародного центру олімпійських досліджень і презентація літератури для бібліотеки центру.

2019 р. – з метою подальшого розвитку науково-дослідної та освітньої діяльності у сфері олімпійського спорту в Національному університеті фізичного виховання і спорту було відкрито Навчально-науковий олімпійський інститут (Олімпійський інститут).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *