Магістерська програма «Олімпійський спорт і освіта»

Магістерська програма базується на інноваційних ідеях, поняттях, парадигмах, концепціях, теоріях та інших результатах сучасних наукових досліджень з проєктування та використання спеціальних технологій, аналізу розвитку сфери фізичної культури і спорту, зокрема олімпійського спорту й освіти, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.

Курс магістратури спрямований на підготовку фахівців, здатних виявляти та ефективно вирішувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в олімпійському спорті й освіті.

 

Особливості магістерської програми, які допоможуть Вам у професійному зростанні

Внаслідок навчання в магістратурі Ви здобудете:

  • глибокі різнобічні знання, необхідні для успішної роботи у сфері олімпійського спорту та освіти;
  • можливість ознайомитися з особливостями роботи державних і громадських спортивних установ, серед яких Національний олімпійський комітет України, Олімпійська академія України, федерації з олімпійських видів спорту, спортивні школи та клуби тощо;
  • вміння організовувати та проводити наукові дослідження в галузі олімпійського спорту й освіти, а також інтерпретувати отримані результати.

 

Дисципліни, що викладаються за напрямом «Олімпійський спорт та система олімпійської освіти»

Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту (3 кредити ЄКТС).

Педагогіка вищої освіти (3 кредити ЄКТС).

Професійно орієнтована іноземна мова (10 кредитів ЄКТС).

Магістерська практика (10 кредитів ЄКТС).

Кваліфікаційна робота (8 кредитів ЄКТС).

Олімпійський рух у сучасному суспільстві (3 кредити ЄКТС).

Сучасна система багатоступінчастого відбору в олімпійському спорті (3 кредити ЄКТС).

Рухові якості та фізична підготовка спортсменів (5 кредитів ЄКТС).

Менеджмент підготовки спортсменів до Олімпійських ігор (5 кредитів ЄКТС).

Сучасна періодизація спортивного тренування (5 кредитів ЄКТС).

МОК та олімпійська система (4 кредити ЄКТС).

Перспективні напрями наукових досліджень в олімпійському спорті (4 кредити ЄКТС).

Історичні, організаційні та правові аспекти сучасного олімпійського спорту (7 кредитів ЄКТС).

Система змагань в олімпійському спорті (3 кредити ЄКТС).

Олімпійська освіта (6 кредитів ЄКТС).

Психологічний супровід спортивної діяльності (3 кредити ЄКТС).

Культурна спадщина олімпійського спорту (4 кредити ЄКТС).

Функціональні системи та їх адаптація в процесі спортивного тренування (4 кредити ЄКТС).

 

Дисципліни, що викладаються за напрямом «Теорія та методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту»

Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту (3 кредити ЄКТС).

Педагогіка вищої освіти (3 кредити ЄКТС).

Професійно орієнтована іноземна мова (10 кредитів ЄКТС).

Магістерська практика (10 кредитів ЄКТС).

Кваліфікаційна робота (8 кредитів ЄКТС).

Олімпійський рух у сучасному суспільстві (3 кредити ЄКТС).

Сучасна система багатоступінчастого відбору в олімпійському спорті (3 кредити ЄКТС).

Рухові якості та фізична підготовка спортсменів (5 кредитів ЄКТС).

Менеджмент підготовки спортсменів до Олімпійських ігор (5 кредитів ЄКТС).

Сучасна періодизація спортивного тренування (5 кредитів ЄКТС).

МОК та олімпійська система (4 кредити ЄКТС).

Перспективні напрями наукових досліджень в олімпійському спорті (4 кредити ЄКТС).

Функціональні системи та їх адаптація в процесі спортивного тренування (4 кредити ЄКТС).

Система змагань з олімпійському спорті (3 кредити ЄКТС).

Моторна пам’ять та руховий простір у технічній підготовці спортсменів (3 кредити ЄКТС).

Психологічний супровід спортивної діяльності (3 кредити ЄКТС).

Тестування в системі управління підготовкою спортсменів (4 кредити ЄКТС).

Спортсмен у різних кліматичних та географічних умовах (3 кредити ЄКТС).

Проблема допінгу, використання харчових добавок та фармакологічних засобів у сучасному спорті (4 кредити ЄКТС).

Перетренованість і травматизм спортсменів у сучасному спорті (3 кредити ЄКТС).

 

Дисципліни, що викладаються за напрямом «Спортивна психологія»

Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту (3 кредити ЄКТС).

Педагогіка вищої освіти (3 кредити ЄКТС).

Професійно орієнтована іноземна мова (10 кредитів ЄКТС).

Магістерська практика (10 кредитів ЄКТС).

Кваліфікаційна робота (8 кредитів ЄКТС).

Олімпійський рух у сучасному суспільстві (3 кредити ЄКТС).

Сучасна система багатоступінчастого відбору в олімпійському спорті (3 кредити ЄКТС).

Рухові якості та фізична підготовка спортсменів (5 кредитів ЄКТС).

Менеджмент підготовки спортсменів до Олімпійських ігор (5 кредитів ЄКТС).

Сучасна періодизація спортивного тренування (5 кредитів ЄКТС).

Конфліктологія у спортивній діяльності (4 кредити ЄКТС).

Психодіагностика у спортивній діяльності (3 кредити ЄКТС).

Актуальні проблеми розвитку психології спорту (3 кредити ЄКТС).

Методологія та організація наукових досліджень (4 кредити ЄКТС).

Диференціальна психологія спорту (3 кредити ЄКТС).

Психорегуляція у спортивній діяльності (3 кредити ЄКТС).

Вікова та педагогічна психологія у спорті (3 кредити ЄКТС).

Акмеологія у спортивній діяльності (5 кредитів ЄКТС).

Психолого-педагогічні основи майстерності тренера (3 кредити ЄКТС).

Соціальна психологія спорту (3 кредити ЄКТС).

 

Вартість навчання

денна форма навчання: 28 560 грн (1 рік 4 місяці);

заочна форма навчання: 27 880 грн (1 рік 7 місяців).

Інформацію для вступників розміщено на сайті: https://vstup.uni-sport.edu.ua

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *