Діяльність

Наукова й освітня діяльність Олімпійського інституту сконцентрована у двох напрямах. Перший із них охоплює вивчення історичної та культурної спадщини Олімпійських ігор з олімпійських видів спорту як самобутньої і захоплюючої частини світової культури, а також використання її в системі гуманітарної освіти. Другий напрям передбачає глибоке вивчення системи спортивної підготовки в органічній єдності спортивно-педагогічного, медико-біологічного, психологічного та організаційно-управлінського знання, його систематизацію й узагальнення. Справа в тому, що інтенсивний розвиток світової спортивної науки протягом трьох останніх десятиліть, обумовлений різким зростанням популярності, політичною і соціальною значущістю олімпійського спорту та його фінансовою потужністю, призвів до накопичення величезного масиву емпіричних знань, що стосуються різних сторін підготовки спортсменів, починаючи від ідентифікації спортивних талантів і закінчуючи участю в чемпіонатах світу й Олімпійських іграх. Основний обсяг цих знань, викладений у тисячах наукових публікацій, потребує вивчення, відбору важливої і перспективної інформації, відкидання сумнівних, помилкових або малозначущих даних та формування на цих засадах теоретико-методичних основ сучасної системи підготовки спортсменів високого класу і чітких методичних додатків до її різних сторін і видів спорту.

Природно, що реалізація такого підходу вимагає залучення до роботи Олімпійського інституту фахівців високої кваліфікації, які володіють не лише глибокими знаннями і широким світоглядом, але і розумінням специфіки тренерської діяльності, потреб тренерів та інших фахівців, залучених до підготовки спортсменів.

Орієнтація Олімпійського інституту на освітню діяльність, що спирається на досягнення сучасної науки і передової практики, передбачає відображення результатів аналітичної роботи в узагальнюючих науково-методичних працях, програмах навчальних дисциплін, різних формах організації навчального процесу – семінарах, конференціях, вебінарах, дискусіях, тестуванні знань, підготовці та захисті дипломних робіт.

Одним із проектів, що реалізуються Олімпійським інститутом у тісній співпраці з Національним олімпійським комітетом України, стала постійно діюча система онлайн-семінарів із найбільш актуальних проблем олімпійського спорту і підготовки спортсменів. Такі щотижневі семінари, проведені в квітні-червні 2020 р., знайшли широкий відгук: у кожному з них взяли участь від 500 до 1000 фахівців не лише з України, але й із сусідніх країн.

Найважливішим напрямом діяльності Олімпійського інституту стало відкриття магістратури за спеціальністю «Спортивна підготовка і тренерська діяльність в олімпійському виді спорту». У програмі магістратури широкий спектр спеціальних знань у сфері спортивної підготовки органічно доповнено різноманітними даними із суміжних дисциплін, тісно пов’язаних з якістю тренувального процесу і можливостями для його реалізації. Не менш важливими є форми організації навчального процесу. Тут, поряд із традиційними формами, що підтверджені багаторічною успішною практикою, використовуються нові, які спираються на сучасні інформаційні технології та дозволяють забезпечити високоякісну безперервну підготовку в дистанційному режимі при значно менших фінансових, організаційних та часових ресурсах. Особливо важливі такі освітні технології для спортсменів високого класу, що перебувають у цілорічному тренувальному і змагальному режимах і прагнуть поєднати спортивну кар’єру з освітньою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *