Academic council

Bulatova Maria – Chair

Gunina Larysa – Deputy Chair

Pavlenko Yuriy – Deputy Chair

Kozlova Olena – Secretary

Platonov Vladimir

Dragunov Leonid

Yermolova Valentina

Radchenko Lydia

Tomashevsky Vladimir

Shcherbashin Yakiv

Dyomina Alyona

Belokurov Denis

Kuprienko Natalia

Lakhman Julia